Polityka prywatności

strony internetowej www.jalowiec.wbeskidzie.pl

Korzystanie ze strony internetowej www.jalowiec.wbeskidzie.pl oznacza akceptację poniższych warunków Polityki prywatności i Polityki cookies.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki. Przyczyną zmian mogą być: rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, rozwój strony, czy też rozwój produktów i usług Administratora. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Definicje:

Administrator – Piotr Pochopień, prowadzący stronę internetową pod adresem: jalowiec.wbeskidzie.pl
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://jalowiec.wbeskidzie.pl
Użytkownik – każda osoba lub podmiot, który korzysta ze Strony.

Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Piotr Pochopień, 34-205 Stryszawa. Kontakt z Administratorem: piotr@wbeskidzie.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowi:

  • udzielona przez Użytkownika zgoda,
  • wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

Dane osobowe zbierane są poprzez formularz kontaktowy, a zostaną wykorzystane jedynie w celu przesyłania odpowiedzi na e-maila Użytkownika. Jednak – w zależności od zadanego drogą mailową pytania, informacji – podane dane mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, jeśli będzie wymagała tego odpowiedź na korespondencję mailową Użytkownika.

Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak niepodanie ich może skutkować brakiem odpowiedzi ze strony Administratora na zadane drogą mailową pytania, informacje.

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Podane w formularzu dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez okres 2 lat licząc od nowego roku – następującego po roku w którym Użytkownik nawiązał kontakt z Administratorem, lub do czasu cofnięcia zgody.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku chęci skorzystania z któregoś z powyższych praw Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez korespondencję mailową: piotr@wbeskidzie.pl
Dane osobowe Użytkowników podane w formularzu kontaktowym nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Firma na której serwerach przechowywane są dane osobowe podane w e-mailu: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.

Polityka cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Ustawienia przeglądarki urządzenia Użytkownika pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na jego urządzeniu.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która:

  • uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika
  • lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w urządzeniu końcowym.

    Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. W przypadku naniesienia zmian przez Użytkownika w swojej w przeglądarce – korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: kod śledzenia Google Analitycs, kod śledzenia Google Search Console – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics i Search Console korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Wspomniany kod bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.
Podstawą prawną wykorzystywania technologii śledzących jest prawnie uzasadniony interes Administratora: poprawa struktury strony i usług.

Adres firmy wykorzystującej w.w. technologie śledzenia: Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.